Nieuws

Home / Nieuws

Leerlingen Elde College Schijndel ontdekken hun talent met Kick Arts!

  • Kick Arts! op het Elde College

Meer dan 30 leerlingen zijn gestart! Vanaf 6 oktober nemen leerlingen van het Elde College in Schijndel deel aan de Kick Arts! lessen; een initiatief van CHV Academy waarmee zij al twee jaar actief is op onder andere het Zwijsen College en het Fioretti College in Veghel. Met de aansluiting van het Elde College bij de CHV Academy, Circle of Talent hebben vanaf 2022 alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Meierijstad de kans om verdiepende en inspirerende kunstlessen te volgen. 

Over Kick-Arts: 
In een periode van dertig weken krijgen leerlingen wekelijks workshops van kunstdocenten waarin ze kennismaken met dans, theater, muziek en beeldende kunst. Zo krijgen zij niet alleen de kans om creatief bezig te zijn, maar ontdekken ze ook waar hun talenten liggen om deze vervolgens verder te ontwikkelen. 

Rick Hooijberg, theatermaker en als docent en coördinator verbonden aan Kick Arts! vindt de lessen een enorme aanvulling op het aanbod van het voortgezet onderwijs: “De leerlingen uit verschillende leerjaren en leerniveaus kiezen zelf om deel te nemen aan Kick Arts!. De workshops vinden naschools plaats, in Cultureel Centrum ‘t Spectrum. Er komen kunstdisciplines en activiteiten aan bod waar op school geen ruimte voor is, of waarvoor er geen apparatuur en materialen op school aanwezig zijn. Én er staat een echte teaching artist voor de klas die alles kan vertellen over de beoefening van het vak in de praktijk.”  

Toos Michon, sectordirecteur van het Elde College: “Talenten ontdekken en ontwikkelen staat centraal in het Elde-onderwijs. Voor iedere leerling en op elk niveau. Nieuwsgierigheid is daarbij een belangrijk element: wat gebeurt er in de wereld om me heen, wie ben ik en wat zijn mijn talenten? Leerlingen kunnen diverse keuzes maken binnen en buiten het reguliere lesprogramma. Mooie voorbeelden zijn tweetalig onderwijs, de sport- en musicalklas. Door Kick Arts! worden die keuzemogelijkheden nog uitgebreid. Een prachtige aanvulling op ons programma.”

Naast de ontwikkeling van creativiteit en talent staat dus ook de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren centraal. De Kick Arts! lessen bestaan uit drie blokken. In het eerste blok maken de leerlingen kennis met de verschillende kunstdisciplines. Zo ontdekken ze wat ze leuk vinden om te doen of waar ze meer van willen weten. Vervolgens wordt er gewerkt aan een persoonlijk leertraject op basis van de voorkeuren van de leerlingen. Vanuit ieders persoonlijke talent werken de leerlingen in het derde deel aan een gezamenlijk werk. Hoe dat eruit komt te zien, is geheel aan de leerlingen zelf. 

Hooijberg: “De jongeren moeten nog wel eens wennen aan het feit dat ze in hun ontdekkings- en maakproces geen strakke regels of schoolmethodes hoeven te volgen. Ik ben niet de docent die zegt wat ze moeten doen. Zij mogen doen wat ze interessant vinden en waar ze nieuwsgierig naar zijn. Ze kiezen uiteindelijk zelf wat ze willen maken of doen en welke betekenis ze willen geven aan hun werk. Die creatieve ontdekkingsreis is waar ik ze als teaching artist op een coachende manier in begeleid. Op deze manier leiden we de probleemoplossers van de toekomst op!” 

Via CHV Academy; Circle of Talent, kunnen kinderen en jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs hun creativiteit en artistieke talenten ontwikkelen door middel van structureel kunstonderwijs gegeven door kunstdocenten. Via de zogenaamde Talentenklassen in de vrije tijd kunnen zij zich daarnaast voorbereiden op een eventuele kunst- en vakopleiding.