Nieuws

Home / Nieuws

Jumbo Supermarkten en CHV Academy zetten samenwerking voort

  • CHV Academy

    CHV Academy

PERSBERICHT

Jumbo Supermarkten en CHV Academy zetten samenwerking voort

Jumbo Supermarkten blijft daarmee investeren in creatieve talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Meierijstad.

Dankzij donaties en bijdragen van het bedrijfsleven, het onderwijs, de gemeente en particuliere donateurs, kan CHV Academy, Circle of Talent blijvend investeren in de creatieve talentontwikkeling van alle kinderen en jongeren in Meierijstad. Jumbo Supermarkten is partner van CHV Academy vanaf het eerste uur en heeft een cruciale rol gespeeld in de opstart en het mogelijk maken van dit mooie initiatief. Recent zijn de afspraken tussen Jumbo Supermarkten en CHV Academy verlengd en is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2023 t/m 2026 getekend.

Kinderen en jongeren ontwikkelen creativiteit en talent
Dankzij structurele kunstlessen van professionals op alle scholen en talentenklassen in de vrije tijd ontwikkelen kinderen en jongeren hun creatieve talenten en probleemoplossend vermogen. Ook leren ze beter samenwerken en, misschien nog wel het belangrijkste, ze komen lekkerder in hun vel te zitten. Het samenwerkingsverband CHV Academy, Circle of Talent is geïnitieerd om alle kinderen en jongeren in Meierijstad deze ontwikkeling te kunnen bieden.

Samen investeren in de creatieve volwassenen van de toekomst
CHV Academy, Circle of Talent is opgezet als een coöperatief samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente. Samen investeren zij in de creatieve talentontwikkeling van alle kinderen en jongeren. Zo investeren zij in de creatieve volwassenen die in de toekomst het verschil gaan maken in de gemeenschap. CHV Academy is in oktober 2017 uit de startblokken gekomen en, nu in 2023, zijn er 16 bedrijven uit Meierijstad aangesloten als donateur, werken alle basisscholen en de drie scholen voor voortgezet onderwijs samen met CHV Academy en is CHV Academy in de gemeentelijke Cultuurnota 2024-2030 opgenomen in de culturele basisinfrastructuur van Meierijstad. Hiermee is CHV Academy inmiddels een gezond en toekomstbestendig initiatief. Fantastisch dat er dankzij deze partners duurzaam verder gebouwd kan worden!