Nieuws

Home / Nieuws

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs ontdekken hun artistieke talent met Kick Arts

  • CHV Academy

    CHV Academy

Half november vorig jaar vond de kick-off plaats van de Kick Arts lessen van de CHV Academy, Circle of Talent. Het is het tweede jaar dat de Kick Arts lessen aan de leerlingen van het Fioretti College en het Zwijsen College in Veghel worden aangeboden. In een periode van dertig weken krijgen zij wekelijks les van kunstprofessionals waarin ze kennismaken met dans, theater, muziek en beeldende kunst. Zo krijgen de leerlingen niet alleen de kans om creatief bezig te zijn, maar ontdekken ze ook waar hun talenten liggen om deze vervolgens verder te ontwikkelen.

Rick Hooijberg en Femke Henzen zijn beiden vanuit de CHV Academy als docent verbonden aan Kick Arts. Hooijberg, theatermaker en naast docent tevens coördinator van Kick Arts, vindt de lessen een enorme aanvulling op het reguliere aanbod van het voortgezet onderwijs: “De leerlingen uit verschillende leerjaren en leerniveaus kiezen zelf om deel te nemen aan Kick Arts. De lessen worden naschools, deels op de Noordkade verzorgd. Er komen kunstdisciplines en methodes aan bod waar op school geen ruimte voor is of waarvoor er geen apparatuur en materialen voor aanwezig zijn. Én er staat een echte teaching artist voor de klas die alles kan vertellen over de beoefening van het vak in de praktijk.”

Naast de ontwikkeling van creativiteit en talent staat ook de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren centraal. De Kick Arts lessen bestaan uit drie blokken. In het eerste blok maken de leerlingen kennis met de verschillende kunstdisciplines. Zo ontdekken ze wat ze leuk vinden om te doen of waar ze meer van willen weten. Vervolgens wordt er gewerkt aan een persoonlijk leertraject op basis van de voorkeuren van de leerlingen. Vanuit ieders persoonlijke talent werken de leerlingen in het derde deel aan een gezamenlijk werk. Hoe dat eruit komt te zien, is geheel aan de leerlingen zelf.

Hooijberg: “De jongeren moeten nog wel eens wennen aan het feit dat ze in hun ontdekkings- en maakproces geen regels hoeven te volgen. Ik ben niet de meester die zegt wat ze moeten doen. Zij mogen doen wat ze interessant vinden, en waar ze nieuwsgierig naar zijn. Ze kiezen uiteindelijk zelf wat ze willen maken of doen en welke betekenis ze willen geven aan hun werk. Die creatieve ontdekkingsreis is waar ik ze als teaching artist op een coachende manier in begeleid.”

Terry Emons, docent en cultuurcoördinator van het Fioretti College ziet de meerwaarde van de Kick Arts lessen voor zijn leerlingen: "Er loopt op school zoveel talent rond. Sommige leerlingen excelleren bij toetsen, anderen op het sportveld. Via Kick Arts kunnen onze leerlingen zich veel breder en tegelijkertijd ook specifieker ontwikkelen dan met alleen het reguliere onderwijsaanbod. Niet alleen omdat dat fijn en leuk is, maar wellicht ook met een toekomst in de wereld van kunst, cultuur en vormgeving in het vooruitzicht.”

Anouk Dols, docent Nederlands en cultuurcoördinator van het Zwijsen College voegt hier nog aan toe: “Omdat leerlingen via Kick Arts kennismaken met vormen van kunst die niet binnen de muren van het klaslokaal worden aangeboden, leren ze om op een andere manier naar kunst te kijken en om buiten de gangbare paden te denken.”

Via de CHV Academy; Circle of Talent, kunnen kinderen en jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs hun creativiteit en artistieke talenten ontwikkelen door middel van structureel kunstonderwijs gegeven door kunstprofessionals. Via de zogenaamde talentenklassen in de vrije tijd kunnen zij zich daarnaast voorbereiden op kunst- en vakopleidingen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.